Có lẽ cậu không biết

Tớ đớn đau nhường nào

Có lẽ cậu chưa rõ

Tớ nhớ cậu ra sao

Có lẽ tớ cũng quên

Cậu luôn ở trong tớ

Có lẽ tớ bỏ bê

Cậu ơi, đừng giận tớ

Có lẽ tớ nổi xung

Vì chính tớ quên cậu

Vì chính mình thật ngốc

Toàn làm điều đâu đâu

Có lẽ tớ không nên

Sinh ra kì thế này

Có lẽ dừng lại thôi

Không nghĩ linh tinh nữa

Có lẽ tớ mãi mong

Cậu có cục kết tốt

Có lẽ tớ nhớ ra

Mình đều có cuộc đời

Đánh mất thì chấm dứt

Nhưng mà vậy cũng vui

Sẽ thấy quý trọng hơn

Và sẽ không dừng lại

Vì sợ mình lãng phí

Bước đi không quay đầu

Vì cậu, và vì tớ

Mỗi người vì chính nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *