Một ngày nọ
Có con bé hết thấy sợ hãi
Về việc nhấn nút Share
Nó tự giải thoát khỏi song tù hư ảo
Hồn nó bay, nó giật lại được rồi
Xác nó, cần được chăm bẵm cho ra hồn
Mà cả hai là một
Nâng niu từng chữ nó viết ra
Vì biết đây là điều quý giá
Nhất mà nó có thể tự làm cho mình, giờ phút này
Nó hâm nóng lại tri thức bằng bát đựng từ ngữ
Nó tự đúc nên vốn từ ngu ngơ của mình
Nó thích khi thấy nó dùng từ dùng ngữ
Nó vui khi thấy bạn bè ngợi khen
Nó buồn
Cũng là nó
Không có gì thay đổi
Của hai bảy năm trước
Chẳng bao giờ
Nhưng cũng không là kẻ cũ kĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.