Vài dòng tự vấn, dành cho bản thân

Hình như, những ai gặp cậu mà mở đầu bằng câu nỏi:”Sao dạo này bạn gầy/béo/đen/cao/xinh thế?”

Là bởi vì họ chưa để ý điều gì khác ngoài vẻ ngoài của bạn, lúc đó.

Mình không chắc về điều này, nhưng có thể hình ảnh của bạn trong quá khứ với họ, là khác.

Và sự thay đổi của bạn, hẳn là một điều bình thường, đừng để những lời nhận xét ngẫu nhiên làm bạn tự ti đi về ngoại hình của bạn.

Chắc cũng ít người bị như vầy, còn mình trước đây đã nhạy cảm với những lời đó. Tự dưng thấy mình không còn lành lặn tự tin như mình trước khi nghe những lời đó.

Rồi mình tự trấn an bản thân:”Chỉ là câu nói mở đầu câu chuyện, câu nói làm quà. Bình tĩnh!”

Rồi mình nhận ra, kể cả ngoại hình của mình có không giống như trước đây trong tâm trí họ, cũng chẳng sao cả.

Mình chấp nhận con người nguyên thể, nhận comment và thử ngẫm xem, điều gì nằm trong câu nói. Mình dùng nó để khiến mình tốt lên như nào cho hiệu quả nhỉ?

Mình vẫn ở đây và, quan sát đón nhận từng dòng thay đổi trên con người mình, cả bề trong và bề ngoài.

Tất cả đều ổn, vì mình đang sống và khác đi.

Có một vài điều không đổi, và nên giữ gìn nó từ lúc bé tới lúc lớn nè. Thấy nó đúng đắn và đã cứu mình vài phen trông thấy này (hú vía này).

“And I know I make the same mistakes every time
Bridges burn, I never learn, at least I did one thing right”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *