Loài người dễ say

Nếu đứa trẻ không lên tiếng, cha mẹ không biết chúng đang bí tắc gì

Cha mẹ hành động vô thức như người máy lập trình sẵn

Trong vòng quay chuột thí nghiệm

Họ nghĩ mình đang làm tốt nhất rồi

Hoặc họ chẳng nghĩ gì, cứ lặp vòng liên tục

Tâm hồn đứa trẻ dần chết mòn mà không biết

Chúng không hiểu sao ai cũng cắm đầu bận cái gì đó

Lo cho ‘tương lai’

Tương lai đang ở trước mặt, mà lại bỏ quên ngay hiện tại

Sau này trẻ chính là tương lai

Nhưng cần gì quan tâm tâm hồn chúng

Cứ làm theo những gì bố mẹ làm

Là an tâm sống sót

Nhưng nếu chúng muốn hơn thế thì sao?

Bố mẹ lại không chịu được khi thấy chúng khác mình như thế

Nghĩ rằng ‘nó’ đã bị luồng tư tưởng nào dẫn dụ

Nghĩ đó là xấu

Không tự soi lại gương mà xem

Chính họ gieo rắc vào đầu đứa con những gì

Và những vấn đề tâm lý sâu thẳm chính họ

Từ tuổi thơ chính họ

Đào bới lên, đau đớn

Đứa trẻ quan sát, nó từng mong nó giúp được gì đó

Nhưng muộn rồi và nó nào còn thời gian chần chừ

Đời nó cũng đang tàn nếu không hành động

Thời gian là quý báu, và nó tiêu phí quá nhiều rồi

Cả của bố mẹ, cả của nó

Và nó đâu đủ sức gánh hết cả

Nó buộc lựa chọn, và chọn chính mình

Chạy thật nhanh, thoát ra riêng mình

Còn cứu vớt được một chút

Con người thì dễ say

Nếu nó không biểu hiện ra

Mọi người vẫn sẽ say cái của riêng họ

Nghĩ họ làm tốt rồi, cứ thế buông lời mắng mỏ

Muốn sửa đổi con nhóc

Tàn nhẫn

Say và muốn đứa trẻ hiểu cho

Vô thức

Nhìn lại xem hai bảy năm qua nó nhận những lời gì từ ‘gia đình’

Chật chội quá, ai thèm để tâm?

Họ bỏ quên chính họ

Và giờ họ kinh ngạc nhìn mình không muốn bỏ quên chính mình

Cho đó là lầm lỗi

Cần sửa

Cảm ơn

Đủ rồi

Không còn sớm nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *