Bạn có cảm thấy nặng

Vì suốt ngày carry gương mặt hoàn hảo

Vì luôn nhìn ra lỗi của người bên cạnh

Bạn khó chịu

Vì chưa thấy kẻ gây tội

Người nào vô tâm thế

Nhìn trong gương

Mải miết đi tìm kẻ để chia sẻ lỗi lầm

Ahihi, nếu đời mình như shit

Có thể chẳng cần sửa gì cả

Chỉ cần ném nó đi

Lời mình qua lời kể của người

Tuyệt đẹp vô lượng

Qua lời mình

Chẳng đáng một xu

Lời lẽ ba hoa và trí tuệ cạc cạc

Giống chú vịt bay giữa hồ

Mỏi cánh quá, ngã nhé

Lo sợ ngẵ sẽ rớt

Ừ thì rớt thật

Nhưng chân đạp nước kìa

Phát hiện ra thêm một kiểu bay nữa

Bay giữa nước

Thay nước bằng không khí

Ta có một loài mới

Thay đất bằng không trung

Mã gen sẽ thay chuyển

Có vẻ cuộc đời này không khác cuộc đời này

Và chúng đáng sống tương tự nhau

Muốn thử trải qua nhiều kiểu sống

Cho phong phú quá khứ, cho CV đẹp dễ xin việc

Sống như người rừng

Haha

Vịt cõng cá bơi bay

Say mê cả cung điện

Lượn vòng vòng cho thích

Rồi lui về hang

Rà lại suy nghĩ

Rà lại danh mục

Một cuộc đời đáng sống

Đáng bơi đáng chơi đáng bay

Ao ước

Ôi chaoo~~~~~~~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *