Cuộc đời của mình dưới góc nhìn của mỗi người, sẽ biến thành một câu chuyện khác. Thực sự thì những điều mình rút ra được ngày hôm qua rất hữu ích, và mình muốn lưu lại chúng, có thể sau này mình sẽ cần đến.

Mình đi thăm em bé của một chị đồng nghiệp cũ, gặp hai chị nữa, bọn mình nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, mình được mở rộng tầm mắt về các vị trí khác nhau ở những môi trường làm việc khác nhau. Nghe nhiều chuyện ngồ ngộ. Thế mới biết, thế giới ngoài kia đang có nhiều sự diễn ra, mà cũng thú vị phết :))

Hầu hết mọi việc vẫn theo chiều hướng đi lên, thi thoảng có down mood một xíu, nhưng mà nhìn thấy Ốc, Hến nằm ngủ ngon lành trong tay mẹ, mình biết vẫn có một tương lai rực rỡ đang chờ hai bé ở phía trước. Welcome to the world!

“You control your destiny – You don’t need magic to do it. And there are no magical shortcuts to solving your problem.”

Merida (Brave)

Leave a Reply

Your email address will not be published.