Chào mừng đến với trường tập bay!

Bạn cần đội mũ bảo hộ khi vào trường :))

Đây là ngăn tủ của cua con, nơi mà biết bao điều kỳ diệu đang chờ nó khám phá 🙂

Enjoy your time here!

2 Replies to “Chào mừng đến với trường tập bay!”

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *