Tháng ngày qua, mình đã đọc những bài viết buồn, rồi tự buồn một mình. Mình nghe lời bài hát buồn, nghĩ rằng buồn quá. Nhưng bây giờ, thì khác rồi, làm gì mà căng :))

Đứng dậy nào, nhóc Merida của tui. Làm thơ vui, viết chuyện vui, vẽ tranh vui, đời em sẽ lên mây ^^

Là la lá la lá, đi ăn đi chơi bumg lục tỏa sáng. Cuộc đời mình từ đây sẽ là pleasure and ease.

I love you girl, ah, lady!
I always vote for you!

Leave a Reply

Your email address will not be published.